Brain Stimulating Method - de Jong®

Neuro-Logisch

Ontwikkeling door B.S.M. - de Jong®   

Adres: Bakboord 1, Capelle aan den IJssel

Telefoon: 06 22 22 66 89

E-mail: ellie@neuro-logisch.nl

Brain Stimulating Method - de Jong® therapie

Brain Stimulating Method - de Jong® therapie (kortweg B.S.M) is een methode voor het behandelen van leer-, ontwikkelings- en gedragsproblemen bij kinderen en volwassenen. Een kind ontwikkelt zich in 18 jaar van baby tot volwassene. Het kan echter voorkomen dat er in dat proces perioden zijn waarin de ontwikkeling niet geheel “volgens schema” verloopt en zullen bepaalde gebieden in ontwikkeling achterblijven en onvoldoende prikkels de hersenen bereiken. Dit wordt dan zichtbaar door:

 • motorische ontwikkeling verloopt trager of wordt overgeslagen: omdraaien, kruipen, lopen, zindelijk worden, moeite met leren fietsen of zwemmen
 • vaak vallen, zich stoten, onhandig gedrag
 • laat of slecht gaan spreken, verminderd horen, niet luisteren
 • driftbuien of angstig gedrag, niet in eigen bed slapen
 • hyperactiviteit of juist dromerigheid, ADHD, ADD
 • leerproblemen: dyslexie, dyscalculie
 • problemen met eten


Een lichamelijke oorzaak kan de aanleiding zijn van een ontwikkelings-, leer-of gedragsprobleem. Door Brain Stimulating Method (B.S.M.) - de Jong® therapie toe te passen kan het lichaam zelf alsnog ontwikkelingen in gang zetten en zo deze problemen verminderen. De B.S.M. stimuleert de aangeboren eigenschappen van het lichaam om te blijven herstellen, verder te ontwikkelen en groeien door middel van speciaal opgesteld oefeningenschema. Er is gebleken dat deze therapie zowel bij kinderen, jongeren en volwassenen effect kan hebben. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende waarnemingsorgaantjes (sensoren) die zich onder andere in de huid, spieren en gewrichten bevinden. Door eenvoudige bewegingsoefeningen en aanraking bereikt en activeert zintuiglijke informatie bepaalde gebieden van de hersenen. Dit leidt tot rijping en versterking van gebieden van de hersenen en het centraal zenuwstelsel. Op hun beurt geven deze ook weer signalen door. Daarmee ontstaat een sterkere output van de hersenen en worden spierbewegingen krachtiger. In de therapie wordt op deze manier zintuiglijke input gebruikt om motorische output te versterken. Ook houdt regelmatige prikkeling de hersenen in stand.


De methode kan daarmee een mogelijkheid bieden verschillende stoornissen te behandelen, waaronder:

 • ontwikkelingsachterstanden en leerproblemen (o.a. dyslexie en dyscalculie)
 • concentratieproblemen en ADD, hyperactiviteit en ADHD
 • motorische problemen, spraakproblemen
 • agressiviteit en ander afwijkend gedrag, maar ook geplaagd worden


De B.S.M.- de Jong® therapeut zoekt naar de lichamelijke oorzaak van het (leer-)probleem.

Door het oefenprogramma wordt het kind gestimuleerd beter in balans te komen, waardoor een krachtige motoriek kan worden ontwikkeld.


Mevrouw J.J.E. de Jong-Koutstaal.

Als remedial teacher heeft Mevrouw de Jong zich afgevraagd: Wat is de lichamelijke oorzaak van een leer- en/of gedragsprobleem? Welke lichamelijke functies zijn betrokken bij het bevorderen van cognitieve vaardigheden en hoe kunnen deze door bewegen worden gestimuleerd?


Mevrouw De Jong is gaan studeren totdat zij het verband tussen enerzijds bewegen/aanraken en anderzijds leren/studeren had gevonden en de oorzaak van lichamelijke disfuncties die leiden tot leer- en gedragsproblemen, kon opsporen. Zij heeft ontdekt dat de ontwikkeling van het zenuwstelsel beïnvloedt kan worden door het dagelijks volgen van een speciaal samengesteld oefeningenschema. Door het stimuleren van de motoriek met een heel gericht, heel persoonlijk en regelmatig uitgevoerd bewegingsprogramma kunnen geweldige resultaten bereikt worden. Veranderingen in gedrag, ontwikkeling en leermogelijkheden zijn opmerkelijk te noemen.


Op 27 april 2012 heeft mevrouw de Jong voor haar werk de Koninklijke onderscheiding tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau ontvangen.

Copyright @ All Rights Reserved