Kosten

Neuro-Logisch

Ontwikkeling door B.S.M. - de Jong®   

B.S.M.- de Jong® therapie


Het persoonlijk totaalplan:

 • Geeft inzicht in de oorzaak en gevolg van de problematiek.
 • Is een op maat samengesteld pakket wat nodig is voor de optimale ontwikkeling.
 • Jullie (ouders) reserveren 5 minuten per dag één-op-één tijd voor jullie kind.


Hoe ziet het persoonlijk totaalplan er praktisch uit?

De eerste bijeenkomst:

 • Voorafgaand verstuur ik een voorbereidende opdracht zodat alle relevante informatie beschikbaar is en er inzicht ontstaat in jullie patroon.
 • We gaan samen intensief in gesprek om aanvullende informatie te verzamelen.
 • Met jullie kind wordt bepaald in welke fase van de geestelijke en de lichamelijke ontwikkeling hij/zij zit. Speelse testen bepalen de werking en mate van samenwerking van de zintuigen.
 • Zo ontstaat een op maat samengesteld pakket manieren en materialen om de veranderingen in gang te zetten en zo het einddoel te bereiken.


Na 2 weken is er een eerste evaluatie.

Vervolg: iedere 2 weken is er telefonisch overleg, iedere 6 weken is er een bezoek voor de evaluatie van de vorderingen en wordt de aanpak zonodig bijgesteld.


Samenstelling persoonlijk behandelplan: intake met ouders en kind, 7x evaluatiebezoek, 12x telefonisch overleg, inclusief de benodigde materialen.

Duur persoonlijk totaalplan:  9 maanden.

Investering: € 799,00

Extra bezoek: € 80,00


De meeste zorgverzekeraars vergoeden BSM- de Jong® vanuit de aanvullende verzekering. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de polisvoorwaarden van de cliënt en verschillen per zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw (aanvullende) zorgverzekering wordt (een gedeelte) van de kosten vergoed.

www.zorgwijzer.nl/vergoeding/natuurgeneeskunde


Ik leer anders


De training bestaat uit 4 sessies van 1 uur inclusief werkboek. • organisatie: op de juiste manier informatie ordenen, beter onthouden
 • taal: lezen, spellen, alfabet en woorden (dictee)
 • rekenen: cijferveld: tafels en sommen automatiseren, plus en min sommen
 • klokkijken: digitaal en analoog
 • concentratie: snel afgeleid zijn
‘Ik leer anders’ kan in de toekomst ook worden toegepast bij andere vakken, zoals aardrijkskunde, geschiedenis, vreemde talen, e.d.


Investering:  € 279,00

Extra sessie: € 65,00Als een afspraak onverhoopt niet kan doorgaan, kan deze 48 uur van te voren kosteloos worden afgezegd (in verband met de gereserveerde tijd), telefonisch tussen 9.00 en 12.00 en 24 uur per dag per mail. Bij afzeggen binnen 48 uur of bij het niet verschijnen op uw afspraak wordt € 40,00 in rekening gebracht. Deze kosten zijn niet te declareren bij uw zorgverzekeraar.

Adres: Bakboord 1, Capelle aan den IJssel

Telefoon: 06 22 22 66 89

E-mail: ellie@neuro-logisch.nl

Copyright @ All Rights Reserved